Generalforsamling 2023

søndag, 1. oktober klokken 13:00
1. oktober kl. 13:00 til 16:00
54
Deltagere
0
Inviterede

Indkaldelse: 20. april 2023. Opdateret indkaldelse med modtagne forslag den 26. september 2023. Opdatering markert med rødt.

Bestyrelsen indkalder herved til ordinær generalforsamling i Din Skiklub, søndag den 1. oktober 2023, kl.13.00-16.00.

Generalforsamlingen foregår online eller fysisk på disse 2 adresser:

 • Alucaiter A/S - Øst, Kirke Værløsevej 38, 3500 Værløse
 • Alucaiter A/S - Vest, Samsøvej 21, 8382 Hinnerup

Tilmelding og afstemning til generalforsamling

Eventet er kun for medlemmer og det er gratis at deltage. Sidste tilmelding til generalforsamlingen er den 30. september 2023. Hvis du ønsker at deltage i generalforsamlingen SKAL du tilmelde dig på klubbens hjemmeside. Når du tilmelder dig generalforsamlingen skal du svare på om du deltager fysisk eller online (via Teams). Fysisk lokation bliver annonceret senere. Afstemning vil foregå via Slido. Husk at installere app'en inden generalforsamlingen.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
  Det revidrede årsregnskab ligger på nedenstående download link.
 4. Behandlingen af indkomne forslag
  Forslag til behandling på generalforsamlingen skal, jf. vedtægterne, være modtaget senest 7 dage før generalforsamlingen dvs. senest den 24. september 2023.
  4.1 Forslag om gennemførelse af skiture
  4.2 Forslag om vedtægtsændring
  Begge forslag kan læses på 
  Din Skiklub / Download / 01 Generalforsamling / 2023-10-01
 5. Fastsættelse af kontingent.
  Bestyrelsen foreslå at det nuværende kontingent bibeholdes på kr. 250 pr. medlem over 5 år.
 6. Valg af bestyrelse.

På valg:                          Jens Christiansen (modtager genvalg)
                                        Ole Porsvig (modtager genvalg)


Ikke valg:                       Christian Horn 
                                        Rikke Meyer 
                                        Michael Als 

Valg af bestyrelsessuppleanter.

På valg:                           1. Suppleant - Jacob Dam (modtager genvalg)
                                         2. Suppleant - Carsten Olsen (modtager ikke genvalg)

 1. Valg af revisor.

På valg (ulige år):        Leif Pedersen (modtager genvalg)
På valg (lige år):          Lars Frederiksen

 1. Valg af revisorsuppleant.

På valg:                           P.t. ubesat

 1. Evt.

Under generalforsamlingen vil der til de fysisk fremmødte være kaffe/the/vand/øl samt kage. Efter generalforsamlingen vil der være hyggeligt samvær.

54
Deltagere
0
Inviterede
Tilmeldingskrav:
 • Alderskrav: Fra 14 år til og med 99 år
Tilmeldingsfrist: