Rejseforsikring

Din skiklub anbefaler alle deltagere at tegne en privat forsikring for ski og rejse samt evt. ulykke. 

Derudover er du som medlem af Din Skiklub med i skiklubbens forsikring under Dansk Skiforbund

Se mere om forsikringen her: www.idraettensforsikringer.dk/idrætsrejse