Sådan bliver du medlem

VIGTIGT: Lad være med at vente med at melde dig ind i klubben til dagen før sidste tilmeldingsfrist for en skitur. 

Freeride DM 2023

Hvis du melder dig ind i Din Skiklub (tryk på "Bliv Medlem" for oven) fordi du ønsker at deltage i Freeride DM 2023 kan du KUN opnå gratis medlemskab ved at sende kopi af din tilmelding til Freeride DM 2023 til os på medlem@dinskiklub.dk umiddelbart efter din indmelding i Din Skiklub - ellers vil du ikke opnå gratis medlemskab.

Det gratis medlemskab gælder kun indtil kontingentopkrævning 1. November 2023. Hvis du her ikke betaler kontingent bliver du meldt ud hvorefter du skal melde dig gratis ind igen til næste års konkurrence.

Indmelding

Indmelding af første medlem i husstanden (Hovedprofilen)

 1. Gå til "Bliv medlem" øverst til højre på siden.
 2. Udfyld alle informationer og  tryk Enter/gå efter hvert udfyldt felt. Feltet bliver herefter grønt. Vælg fødselsdato i datovælgeren. Når alle felter er grønne og du har valgt dit password skal du
 3. Sæt flueben i "jeg er ikke en robot" samt i "accepter betingelser" og herefter "Opret".
 4. Du modtager herefter en e-mail hvor du skal bekræfte din oprettelse.
 5. Din oprettelse skal herefter godkendes af medlemsadministratoren*.
 6. Ifm. godkendelsen vil du modtage opkrævning* af kontingent som skal betales med det samme. Du kan se de udestående fakturaer på din profil nederst på "Oversigten". Klik på den ubetalte og vælg "betal faktura".**
 7. Samtidig med at du betaler kontingent skal du tilknytte et betalingskort til din profil til fremtidig opkrævning af kontingent samt betaling af skiture.
 8. Du bør sikre at e-mails fra @mento.club er godkendt i dit mailsystem, så du kan modtage beskeder fra vores medlemssystem, så de ikke lander i dit spamfilter. Det er ligeledes vigtigt at du også sørger for at e-mails fra @dinskiklub.dk er godkendt

*Hvis du melder dig ind i skiklubben efter sidste sæsontur (10/4/2023) vil du først blive opkrævet kontingent til den kommende sæson (01/11/2023).

**Administratoren modtager dagligt kl. 12.00 en oversigt fra medlemssystemet over nyoprettede profiler der skal godkendes. Du vil hurtigst muligt derefter modtage godkendelse.

Sådan melder du din familiemedlemmer i samme husstand ind (Underprofiler)

 1. Når du har modtaget godkendelse af dit medlemskab kan du nu tilføje dine familiemedlemmer som underprofiler. Dette gøres i din profil oversigt i venstre side under "Tilføj underprofiler".
 2. Husk at tilføje mobil tlf. samt sekundær e-mail til alle underprofiler så de kan modtage sms'er og nyheder fra klubben.
 3. Gentag punkt 1 og 2 for hver underprofil.
 4. Hver underprofil skal ligeledes godkendes af medlemsadministratoren.
 5. Når dine underprofiler er godkendt logger du ind på din hovedprofil og skifte til dine underprofiler ved at klikke på deres navn øverst til højre hvor dit navn står med hvid skrift på sort baggrund.
 6. Hver underprofil vil modtage en opkrævning af kontingent som skal betales med det samme. 
 7. Du kan se de udestående fakturaer på underprofilen nederst på "Oversigten". Klik på den ubetalte og vælg "betal faktura".*
 8. Ifm. at du skal betale den kontingent for den første underprofil kan du knytte det betalingskort der er brugt på hovedprofilen til alle underprofiler til fremtidig opkrævning af kontingent samt betaling af skiture.
 9. Husk at betal kontingentet på hver oprettet profil.

Fletning af allerede oprettede medlemmer

 1. Hvis et eller flere familiemedlemmer allerede er medlem af klubben kan man søge om fletning med denne under "anmod om fletning".
 2. Fletteanmodningen skal godkendes af en administrator.

Om manglende betaling af kontingent

*Hvis du efter medlemsoprettelse ikke inden 5 dage, og før en evt. skirejse du er tilmeldt, betaler det opkrævede kontingent vil du blive udmeldt og afmeldt turen du måtte være tilmeldt. Kontingentet skal være betalt, da du ellers ikke vil være omfattet af skiklubbens forsikring. 

Betaling på andre måder

Kontingent, skiture og produkter fra webshoppen betales med betalingskort via din medlemsprofil. Der gives IKKE dispensation til at indbetale på anden måde.