Klubbens historie 2010-2019

2010

Her 1 år før klubben fylder 30 år kan man heldigvis se, at rigtig mange af de aktiviteter, klubaftener, værkstedsaftener, hvor skiene kan ordnes, rejser, gymnastik, løbe i skoven osv. stadig består nogle selvfølgelig med større deltagelse end andre. Tanken om en Skiklub i 1981 viste sig at være rigtig og vil forhåbentlig også være det i mange år i frem.

Klubhuset blev færdigrenoveret og en varmpumpe installeret for at undgå de høje elregninger fra elvarmeapparaterne.

Bestyrelsen reduceres fra 7 medlemmer til 5 medlemmer pga. manglende frivillige.

Antal medlemmer: 850

2011

Klubben kunne i år fejre 30 års jubilæum. Det blev gjort i Slagelsehallens selskabslokaler den 26/11. ca. 60 medlemmer deltog med god mad, underholdning og musik og dansk.

Fagre nye verden. Flere er allerede kommet på Facebook og det skulle skiklubben også. Skiklubben kom på facebook og FB har siden været en fast bestanddel af vores markedsføring af ture samt sjove indslag og billeder fra turene.

Skiklubben deltog i Danmarks Idrætsforbunds Kongres

Skiklubben fik igen en ny hjemmeside. Nu skulle det være muligt at tilmelde sig og betale for turene elektroniske via denne. Det var dog ikke lige så nemt som det så ud. Der blev arbejdet på sagen

Klubhuset trængte til at blive malet og en husudvalget og nogle frivillige blev færdig på 3½ timer.

Antal medlemmer: 750

2012

Der blev afholdt sommerfest i klubhuset som samme år havde fået nyt køkken.

Set i lyset af at arbejde med facebook og hjemmeside er blevet mere og mere omfattende samt ønsket om at tiltrække nye medlemmer besluttede bestyrelsen at ansætte en kommunikationsmedarbejder for en 3 årig periode. Der er bl.a. lavet flyers samt plakater til at blive hængt op. Skiklubben begynder at indsamle e-mail adresser på medlemmerne for at kunne fremsende elektroniske nyhedsbreve. Der blev indkøbt et go-pro camera til at optage billeder og videoer i fuld HD til brug for hjemmesiden

Det er nu blevet muligt at betale kontingent via betalingsservice.

Skiklubben deltog i kulturnatten i Slagelse.

Antal medlemmer:  675

2013

Klubben forsøgte i Kläppen at leje sig ind på baner til afholdelse af klubmesterskaber. Det var både billigere og gjorde at vi ikke skulle finde så mange frivillige til at hjælpe.

Det er nu muligt at leje klubhuset til private fester eller lign. til klubbens medlemmer samt til cykelklubbens medlemmer, som har lejet sig ind i klubhuset. Klubhuset er desværre også blevet udsat for indbrud og der er derfor blevet sat kamera op uden for samt gitter på vinduerne.

Vores fælles skiforsikring igennem DSF blev benyttet da en instruktør kom til skade med sin skulder. Det gik stærkt og smidigt og han blev hurtigt behandlet og derefter sendt tilbage til Danmark. Så forsikringen virker.

Bestyrelsen har udarbejdet en turlederhåndbog som potentielle samt nuværende turledere bør følge. Den er siden blevet revideret og opdateret flere gange og er til stor hjælp ved rekruttering af nye turledere.

Der blev afholdt sommerfest i klubhuset. 27 Deltagere. Det var hyggeligt selvom det regnede.

Det var et stort ønske i etablere langrendsspor i Slagelse og omegn. Derfor blev der søgt fonde og midler til at indkøbe en snescooter med langrendssporsudstyr.

Der er blevet indført stramninger fra myndighedernes side over for klubber og foreninger da de ofte så at de kom i økonomisk uføre. Derfor er vores kassererpost blevet delt op i 3 poster: En økonomiansvarlig, En bogholder og En medlemsansvarlig.

Konkurrencen i rejsebranchen bliver hårdere og hårdere. Det er nu blevet kutyme blandt de professionelle skirejsearrangører at offentliggøre deres program allerede i juni. Vi som skiklub bliver derfor presset til endnu tidligere at få vores rejser på plads da vi ellers kan risikere at hotellerne er booket.

Bestyrelsen er begyndt at afholde et årligt strategiseminar for bl.a. at stå imod de professionelle rejsearrangørers "angreb" på skiklubber ved at prøve at stjæle vores kerneværdier.

Antal medlemmer: 600

2014

I år valgte man at holde generalforsamling og sommerfest samme dag i klubhuset. En god og hyggelig dag med mange deltagere.

Klubben har fået sin nye snescooter med udstyr og der er indgået aftale med Trælleborg Golfklub at vi må trække langrendssport hos på deres areal. Sporplaceringen er aftalt med på behørig vis med greenkeeperen så vi ikke ender de meste sumpede steder.

En levende legende trækker sig tilbage. Igennem 23 år har kassereren i klubben heddet Niels Erik Andersen. I denne forbindelse valgte bestyrelsen af udnævne Niels til æresmedlem.

Samtidig blev Kurt Togo mangeårig formand og turleder også udnævnt til æresmedlem

I år havde vi igen indgået et samarbejde med St. Annæ Gymnasium til vores tur til Kläppen ligesom vi har haft ved flere lejligheder, bland andet i Branäs. En god tur for alle parter.

Efter det i mange år har stået stille kom der i år nyt klubtøj -  en sort eller blå T-shirt med skiklubbens logo på bagsiden samt "Thank god summer is over" på forsiden

Det gule sygesikringskort dækker ikke mere i udlandet og klubbens medlemmer skal ud at have fat i et blåt sygesikringskort til at tage med på turene. Vores forsikring igennem Dansk Ski Forbund gælder stadig og dækker klubbens medlemmer.

Antal medlemmer: 500

2015

Generalforsamlingen flyttes fra august til oktober og efterfølgende fest i klubhuset.

Skiklubbens snescooter har været ud at trække sine første langrendsspor på Trelleborg golfklub til stor glæde for klubbens medlemmer og andre langrendere i området

Klubben prøver at favne flere medlemmer og er derfor begyndt at operere under det nye navn Dinskilub. Vi har i den forbindelse oprettet www.dinskiklub.dk samt en Facebook profil for denne hvor all FB kommunikation fremover vil blive postet.

Instruktørerne fra skiklubben fik nye instruktøruniformer fra Salamon med blå jakke og gule bukser og disse blev testet grundigt i Tignes.

Den første familietur til Frankrig i mange år med egne instruktører blev en realitet i 2015 hvor det var muligt at komme til La Norma (Le Station Cosy) i de franske alper.

Antal medlemmer: 600

2016        

Flere og flere af vores medlemmer kommer udenfor 4200 Slagelse og derfor er det blevet nødvendigt at tilbyde opsamlinger andre steder ligesom at nogen ture sydpå fremover kører over Jylland samt at turen nordpå alle stopper i Herlev for at samle op.

Desværre har vejret ikke været med os og de fornødne myndighedstilladelser til at benytte snescooteren har ikke været på plads, så snescooteren er indtil tilladelserne er bragt i hus af løjpeteamet, afskåret fra at køre.

Skiklubben var medarrangør for DM i Freeride i Tignes i Frankrig. Skiklubben var godt repræsenteret ved årets Freeride DM med 33 deltagere

De hjemlige aktiviteter er efterhånden på et meget lille niveau da der ikke har kunne findes frivillige til at drive det og bestyrelsen har ikke haft ressourcer til det. Klubhuset bliver ikke brugt ret meget og pga. manglende deltagelse er værkstedsaftener desværre blevet taget af plakaten ligesom den før i tiden så store skibyttedag blev stedt til hvile pga. manglende deltagelse.

Generalforsamlingen bliver afholdt i IndoorSki i Rødovre hvor man efterfølgende kunne komme ud at stå på ski på rullebåndene.

Antal medlemmer: 374

2017

Kaotiske forhold med opkrævning af medlemskontingent igennem PBS/Nets hvor flere skiture havde indtil flere deltagerne der ikke havde betalt kontingent. En enig bestyrelsen valgte derfor at nedlægge det daværende medlemsadministrationssystem og opsige samarbejdet med Nets og erstatte det med et nyt og mere integreret system i juni 2017.

Det nye administrationssystem har givet klubben fuldt og samlet overbliver i samme system over alle medlemmer, kontingentopkrævninger, turdeltagelse samt givet os en hjemmeside der er integreret med det. Herved to klubben også hul på et nyt kapitel hvor tilmelding til turene ikke mere foregår på e-mail og bankoverførsel men online i medlemsadministrationssystemet. I den nye hjemmeside er der også webshop integreret. Den nye hjemmeside er desuden integreret med vores facebook profil.

Al betaling af kontingent, ture og webshop foregår igennem betalingskort på hjemmesiden med fuldt overblik for turledere, instruktører, andre frivillige, medlemmer og bestyrelse. Det nye system skulle gerne give bestyrelsen og de frivillige mere tid til at lave det sjove samt sikre at alle der deltager på vores ture er medlemmer af klubben og derfor er dækket af vores rejseforsikring.

Klubben har indgået aftale med VEPI om en skitur til Bad Gastein.

Skiklubben støttede DM i Freeride i Fieberbrunn i Østrig Skiklubben var godt repræsenteret ved årets Freeride DM med 15 deltagere. Det blev til en enkelt god placering til en fra skiklubben.

Klubben har besluttet at vi fremover så vidt muligt på skituren med lange transporter hovedsageligt vil gøre brug af 5-stjernde busser således man sidder bekvemmere samt kommer mere udhvilet frem.

Skinyt kunne i år fejre 35 års jubilæum men modsat tidligere år har der kun været een udgivelse. Klubbens udgifter til bladet er meget stor pga. portoens prishimmelflugt. Jubilæumsbladet kostede således mere end kr. 20.000 at sende ud i porto hertil skal så lægges produktions og trykkeomkostninger. Bestyrelsen har således besluttet at overgå til at sende nyhedsbreve ud elektronisk via vores nye medlemssystem.

Antal medlemmer: 477

2018

Skiklubben har fået nye skiuniformer. De er med blå jakke og orange bukser. De bliver nemmet spotte på bjerget. Klubbens første vare er blevet sat til salg i webshoppen – en drikkedunk med vore logo på. Efterfølgende er der også kommet huer og t-shirts på.

Skiklubben skal for første gang til Obertauern i Østrig i uge 4 samt der er gensyn med 2 endagsture til Vallåsen i Sverige.

Skiklubben støttede DM i Freeride i Fieberbrunn i Østrig. Modsat sidste år var der masser af sne i år – næsten for meget. Skiklubben var godt repræsenteret ved årets Freeride med DM med 18 deltagere fra klubben med fine placeringer i flere discipliner.

Første sæson med det nye administrationssystem er forløbet over al forventning. Som al nyt it er der lidt opstartsvanskeligheder både blandt medlemmer, turledere og bogholder/bestyrelse. Med nogen erfaringer rigere ser vi frem til et endnu mere gnidningsfrit forløb. Fra nye medlemmer som ikke har prøvet andet, er der i hvert fald stor ros.

Efter årets ture var der et generationsskifte blandt klubbens turledere da turlederne for Geilo, Hafjell, Winterberg og Weissbriach valgte at sige stop. Vi har i stedet fået ny kræfter ind som har overtaget nogen af turene.

Skiklubbens nye elektroniske nyhedsbrev så dagens lys i juli 2018. Vi håber at udsende nyhedsbreve ca. hvert kvartal og håber I vil tage godt imod det. Nyhedsbrevet er lavet som PDF som kan printes hvis man har lyst eller videresendes til nogen man kender der har lyst til at blive en del af klubben. 

Klubhuset blev solgt. Det blevet 10 år med eget klubhus. Udgiften til driften af klubhuset stod ikke overens med den værdi vi fik ud af klubhuset til medlemmerne. Klubhuset blev derfor solgt til cykelklubben der i mange år har lejet sig ind i lokalerne. Til opbevaring af vores porte og andet materiale har skiklubben i stedet fået et gratis, tørt og fugtfrit lagerlokale stillet til rådighed af kommunen.

2 nye æresmedlemmer så dagens lys da Henriette Hasselbalch og Lars Jensen begge blev udnævnt for deres mangeårige engagement bl.a. som turledere på henholdsvis Hafjell-turen og Weissbriach-turen.

I efteråret blev skiklubben af ukendte gerningsmænd udsat for phisingmails hvor der blev anmodet om overførsel af penge til udenlandske konti som betaling for hoteller. Desværre er der nået at blive overført ca. 95.000,- kr. inden svindelen blev opdaget. Det er brand ærgeligt men det er desværre penge som vi ikke skal regne med at få igen men klubben har politianmeldt det. Selvom det er mange penge vil klubbens drift eller turafvikling ikke blive påvirket af dette. Der er som konsekvens blevet indført nye retningslinier for godkendelse og betaling af regninger i klubben.

Antal medlemmer:  566

2019

Skiklubben skulle for første gang til Åre i Sverige i uge 16. Det blev en fantastisk tur med sol og varmt vejr næsten alle dage. Der blev løbet både alpint og på langrend. Turen til Hafjell var igen i år en succes med mange deltagere ligesom Winterberg der selvom det regnede det meste af tiden bød på glade unger og familier.

Freeride DM 2019 blev igen i år afholdt i Fieberbrunn, Østrig. Din Skiklub stillede op med ikke mindre end 23 medlemmer i DM. Det gave gode resultater og Din Skiklub hentede derfor hele 3 topplacering og medaljer hjem:

  • Herre Guldmedalje v/Rasmus "DJ" Dalberg Jensen
  • Herre Bronze v/Anders Jeppesen
  • Kvinder Bronze v/Julie Andersen

Klubben fik efter sommerferien blev der tilført nye kræfter til medieudvalget. Et nyt layout af Skinyt så dagens lys og der er mange nye ideer på vej.

Instruktørudvalget fik også nye kræfter tilført.

Til generalforsamlingen i oktober sagde vi goddag til en ny formand for bestyrelsen samt kasserer.

Vi har uden held forsøgt at afhænde snescooteren og forsøger nu at få den solgt i Sverige hvor den er blevet transporteret op. Så står den ikke og brænder husleje af i Danmark.  

Antal medlemmer: 481

 

Redigeret af Ole Porsvig