Vedligehold dine hoved- og underprofiloplysninger

Dine profiloplysninger benyttes ved tilmelding til ture samt køb i webshop så det er vigtigt at dine kontakt og profiloplysninger altid er opdateret.

VIGTIGT: Når man er medlem som underprofil er det kun hovedprofilen der kan redigere dine profiloplysninger og man har som underprofil altså ikke adgang til sine underprofiloplysninger. Det er ligeledes kun hovedprofilen der kan tilmelde underprofiler til skiture (events).

Hovedprofilen har adgang til sine underprofiler når han/hun er logget ind og kan skifte mellem dem øverst i højre hjørne hvor dit navn står på sort baggrund. Ved at trykke på navnet fremkommer navnene på underprofilerne og du kan her klikke på det underprofilnavn du ønsker at redigere. Det er hovedprofilen der skal holde underprofilernes kontaktinformationer opdateret samt at der til HVER underprofil er tilknyttet et betalingskort under Økonomi (til kontingentopkrævning).