Afbestilling

Afbestilling INDEN sidste tilmeldingsfrist

Afbestilling sker ved at slette din tilmeldingen online. Såfremt afbestillingen sker inden sidste tilmeldingsfrist refunderes hele depositummet.

Afbestilling EFTER sidste tilmeldingsfrist

Afbestilling efter tilmeldingsfristens udløb sker skriftligt til turlederen på e-mail da online afbestilling ikke vil være muligt. Skiklubben forbeholder sig ret til at tilbageholde en del af eller hele depositummet.

Afbestilling EFTER sidste frist for betaling af restbeløb

Afbestilling efter sidste frist for betaling af restbeløb sker skriftligt til turlederen på e-mail. Skiklubben forbeholder sig ret til at tilbageholde en del af eller hele det indbetalte restbeløb, undtagen det beløb, der efter regnskabsaflæggelse kan henvises til sparede omkostninger til ophold og liftkort.