Kontingent

Kontingentet er vedtaget på generalforsamling d. 9. oktober 2022 og andrager:

  • Kr. 250 årligt for hvert medlem over det fyldte 5 år.*
  • Kr. 0 årligt for hvert for hvert medlem under det fyldte 5 år*

Alle medlemmer SKAL være oprettet og registreret i medlemssystemet, som enten hovedprofil eller underprofil, for at være dækket af vores forsikring og deltage på vores ture og aktiviteter.

Meld dig ind ved at trykke på "BLIV MEDLEM" øverst til højre.

Tidspunkt for kontingentopkrævning

Ifm. indmeldelse i skiklubben bliver der opkrævet kontingent*. Kontingentet skal være betalt senest 7 dage efter opkrævning eller inden afrejse på en af klubbens ture.

Ved betaling af kontingent første gang godkender man samtidig klubben må opkræve kontingent på det på medlemets profil anførte betalingskort. 

Herefter bliver kontingent opkrævet en gang om året d. 1. november.

Medlemmet modtager besked herom 10 dage før kontingentet trækkes. Du bliver i beskeden informeret om hvad du skal betale og for hvilke profiler (hoved og underprofiler).

*Hvis du melder dig ind i skiklubben efter sidste sæson tur i klubben (uge 17) vil du først blive opkrævet kontingent til den kommende skisæson dvs. 1. november.

Manglende betaling af kontingent

Manglende betaling af kontingent medfører at man bliver rykket EN gang for betaling og efterfølgende automatisk udmeldelse hvis betalingen ikke er sket inden den i rykkeren fremsendte betalingsfrist.