Tilmelding / Booking af skitur

Tilmeldingen / bookingen af skitur kan kun ske på skiklubbens hjemmeside når man er logget ind. Alle der skal med på vores skiture skal være tilmeldt via vores medlemssystem systemet. Dette er for at sikre at:

 • alle der deltager er medlem af klubben uanset alder.
 • man er stå på deltagerlisten i tilfælde af at man kommer ud for en ulykke på turen og vores forsikring skal dække.
 • vi kan benytte afkrydsningssystemet i medlemssystem.

Sådan tilmelder du dig og din familie (Hovedprofil og underprofiler)

 1. Log ind med din e-mail og password. Husk at sætte flueben i "forbliv logget på".
 2. Vælg den skitur du ønsker at tilmelde dig. Af siderne fremgår det om tilmelding kræver medlemskab samt hvor mange ledige pladser der er, og hvor mange pladser der er ialt.
 3. Tryk "Tilmeld begivenhed"
 4. Der kommer nu et vindue hvor du skal angive hvilke profiler du ønsker at tilmelde. Vælg dem ved at sætte flueben ud for dem. Tryk "forsæt".
 5. Du blive bu bedt om at indtaste tillægsoplysninger for hvert medlem du tilmelder turen. Hvis der i tillægsspørgsmålet står at kun Hovedprofilen skal svare sættes der en bindestreg ( "-" ) i feltet på spørgsmålet for alle underprofilerne da felterne skal udfyldes.
 6. Du kan nu se en oversigt over hvem der er tilmeldt og depositumsbetalingen.
 7. Tryk "Bekræft bestillingen".
 8. Når du har bekræftet skal du betale depositummet* for tilmeldingen. Sæt flueben ud for hvilket betalingingskort du vil benytte - enten det på profilen gemte kort eller et andet (indtast betalingskort).
 9. Tryk herefter "accepteret betingelser" og tryk "Gennemfør betaling".
 10. Vigtigt: Du/I er først tilmeldt når du har gennemført betalingen af depositum!.

*Du kan enten betale med det kreditkort der allerede er tilknyttet din profil eller et andet hvis du ønsker det.

Depositum

Der skal betales et depositum for hver deltager på alle ture. Depositummet er normalt kr. 1.500 eller maximalt 50% af turens pris. Depositumsbeløbet fremgår af tilmeldingen. Depositummet skal betales samme dag eller dagen efter tilmeldingen. Tilmeldingen er ikke gyldig før depositum er betalt.

Turledere, Instruktører og andre frivillige

Turledere, instruktører og andre frivillige (f.eks. madmor/far) bliver tilmeldt turene manuelt direkte af medlemsadministrator efter aftale med turlederudvalg og instruktørudvalg (specielle vilkår gælder).

Instruktører bliver tildelt ture af instruktørudvalget hvorfor de bliver tilmeldt turene direkte af medlemsadministrator.

Når du har booket

Dine profiloplysninger (og dine underprofiloplysninger) er nu tilgængelige for din turleder i systemet sammen med de tillægsoplysninger du har angivet ifm. tilmeldingen f.eks.

 • Antal tom-sengstillæg
 • Lejlighedsstørrelse
 • Bustransport eller Kør-selv
 • Hvem I evt. ønsker at bo sammen med
 • Tilmelding til skiskole
 • Andet (afhængigt af turen)

Hvis det er nødvendigt med yderligere information til/fra turlederen kan du tage kontakt via e-mail til denne. 

Restbetaling

Du vil via medlemssystemet modtage en opkrævning på restbeløbet inklusive tom-sengstillæg etc. for dig og dine underprofiler ca. 1 måned før sidste tilmeldingsfrist. Restbetalingen skal være betalt inden sidste tilmeldingsfrist på turen.

Det kan ske at restbetalingen sendes til en af dine underprofiler. For at betale denne skal du logge ind på din profil og skifte til den underprofil der har modtaget regningen. Skift mellem profiler ved at klikke på dit navn øverst i den sorte bjælke øverst. 

Betaling på andre måder

Skiture betales med betalingskort i systemet. Det er muligt at benytte det betalingskort der allerede er tilknyttet profilen eller vælge at betale med et andet. Der gives IKKE dispensation til at betale for skiture på anden måde.