Generalforsamling 2021

søndag, 3. oktober klokken 13:00
3. oktober kl. 13:00 til 15:00
Spar Nord Arena Slagelse
Sejerøvej 1, 4200 Slagelse, Denmark
Vis på kort
Generalforsamling 2021

Bestyrelsen indkalder herved til ordinær generalforsamling i Din Skiklub søndag den 3. oktober 2021 kl.13.00-15.00.

Tilmelding og afstemning til generalforsamling

Eventet er kun for medlemmer og det er gratis at deltage. Sidste tilmelding til generalforsamlingen er 1. oktober 2021. Hvis du ønsker at deltage i generalforsamlingen SKAL du tilmelde dig ved at tilmelde dig dette event. Når du tilmelder dig generalforsamlingen skal du svare om du deltager fysisk eller online (via TEAMS). Generalforsamlingen foregår fysisk i konferencerum på Spar Nord Arena, Sejerøvej 1, 4200 Slagelse. For dem der deltager online via TEAMS benyttes den e-mail der er knyttet til din profil. Al afstemning vil foregå via Slido app'en for både fysisk og online deltagere så husk at have slido installeret inden du kommer til generalforsamlingen via Google Apps, App Store. Du vil til generalforsamlingen modtage link i slido afstemningen via din profil email

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
 4. Behandlingen af indkomne forslag.
  Forslag til behandling på generalforsamlingen skal jf. vedtægterne være modtaget senest den 26. september
 5. Fastsættelse af kontingent.
 6. Valg af bestyrelse.

På valg:                          Jens Christiansen (modtager genvalg)
                                          Ole Porsvig (modtager genvalg)

Ikke på valg:               Christian Horn
                                          Rikke Meyer
                                          Michael Als

 1. Valg af bestyrelsessuppleanter.

  På valg:                           1. Suppleant - Carsten Olsen (modtager genvalg)
                                            2. Suppleant - Sia Møller (modtager genvalg)
 2. Valg af revisor.

På valg (ulige år):        Leif Pedersen (modtager genvalg)
På valg (lige år):          Lars Frederiksen

 1. Valg af revisorsuppleant.

På valg:                           P.t. ubesat

 1. Evt.

Under generalforsamlingen vil der til de fysisk fremmødte være kaffe/the/vand/øl samt kage. Efter generalforsamlingen vil der være hyggeligt samvær.

Tilmeldingsfrist:

30. september 2021 kl. 23:59
OBS: Tilmelding er bindende
Tilmelding kræver medlemskab