Generalforsamling 2020 og afterski

lørdag, 3. oktober klokken 13:00
3. oktober kl. 13:00 til 17:00
Generalforsamling 2020 og afterski
Bestyrelsen indkalder herved til ordinær generalforsamling i Din Skiklub lørdag den 3. oktober 2020 kl.13.00-15.00.
Sted: Under overvejelse
 
Dagsorden:
 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
 4. Behandlingen af indkomne forslag.
 5. Fastsættelse af kontingent.
 6. Valg af bestyrelse.
  På valg:               Christian Horn (modtager genvalg)
                              Carsten Olsen (modtager genvalg)
                              Michael Als (modtager genvalg)
  Ikke på valg:        Jens Christiansen
                              Ole Porsvig                          
 7. Valg af bestyrelsessuppleanter.
  På valg:                                To p.t. ubesatte
 8. Valg af revisor.
  På valg (lige år):                  Lars Frederiksen (modtager genvalg)
  På valg (ulige år):                Leif Pedersen
 9. Valg af revisorsuppleant.
  På valg:                               P.t. ubesat
 10. Evt.

Under generalforsamlingen vil er være kaffe/the/vand/øl samt kage. Efter generalforsamlingen vil der forskellige aktiviteter og hyggeligt samvær.

For at bedre at kunne beregne forplejning på dagen vil vi være glade for at i tilmelder jeg eventen her på hjemmesiden. Eventet er kun for medlemmer og det er gratis at deltage.

Tilmeldingsfrist:

1. oktober 2020 kl. 17:00
Tilmelding kræver medlemskab