Generalforsamling 2018 og hyggeligt samvær

lørdag, 6. oktober klokken 13:00
6. oktober kl. 13:00 til 22:00
Slagelse Stadion, Parkvej 37, 4200 Slagelse, Danmark
Parkvej 35, 4200 Slagelse, Danmark
Vis på kort
Generalforsamling 2018 og hyggeligt samvær

Slagelse Skiklub - Ordinær generalforsamling 2018

Efter generalforsamlingen er der hyggeligt samvær og gratis aftensmad til dem der har lyst.

Agenda for generalforsamling

Bestyrelsen indkalder herved til ordinær generalforsamling i Slagelse Skiklub lørdag den 6. oktober 2018 kl.13.00 på Slagelse stadion,  Cafen i Slagelse sportscollege, Parkvej 37, 4200 Slagelse med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
 4. Behandlingen af indkomne forslag.
 5. Fastsættelse af kontingent.
  • Bestyrelsen foreslår uændret kontingentstruktur.
 6. Valg af bestyrelse.
  • På valg:               Henrik Hansen (modtager genvalg)
                               Kasper Mathisen (modtager genvalg)
  • Ikke på valg:        Jens Christiansen
                               Ole Porsvig
                               Mette Friis Espersen
 7. Valg af bestyrelsessuppleanter
  • På valg:                P.t. 2 ubesatte poster
 8. Valg af revisor.
  • På valg:                John E. Jensen (modtager genvalg)
  • Ikke på valg:         Alex Larsen
 9. Valg af revisorsuppleant.
  • På valg:                Lars Wilhardt (modtager genvalg)
 10. Evt.

Info: Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 7 dage før generalforsamlingen.

Tilmeldingsfrist:

5. oktober 2018 kl. 12:00
Tilmeldingsfristen er overskredet