Generalforsamling 2019 og hyggeligt samvær

lørdag, 5. oktober klokken 13:00
5. oktober kl. 13:00 til 17:00
Parkvej 37
Parkvej 37, 4200 Slagelse, Danmark
Vis på kort
Generalforsamling 2019 og hyggeligt samvær

Bestyrelsen indkalder herved til ordinær generalforsamling i Slagelse Skiklub lørdag den 5. oktober 2019 kl.13.00 på Slagelse stadion, Cafeen i Slagelse sportscollege, Parkvej 37, 4200 Slagelse med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
   
 2. Formandens beretning
  .
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
   
 4. Behandlingen af indkomne forslag.
  • Bestyrelsen foreslår at den nuværende opdeling af Økonomiansvarlig og Bogholder bliver erstattet af én Kasserer. Økonomiudvalget afskaffes og den medlemsansvarlige er fremover bare et bestyrelsesmedlem som ikke er kasserer eller formand. Dette medfører en ændring af vedtægternes §6 og §8. Se forslag 1 nedenfor
    
 5. Fastsættelse af kontingent.
  • Bestyrelsen foreslår, at børn under 5 år skal være kontingentfri
    
 6. Valg af bestyrelse.
  På valg:               Kasper Mathisen (modtager ikke genvalg)
                              Jens Christiansen (modtager genvalg)
                              Ole Porsvig (modtager genvalg)
                              Ubesat bestyrelsespost

  Ikke på valg:        Christian Horn
   
 7. Valg af bestyrelsessuppleanter.

  På valg:                                To p.t. ubesatte
   
 8. Valg af revisor.

  På valg (lige år):                  Lars Frederiksen
  På valg (ulige år):                Leif Pedersen (modtager genvalg)
   
 9. Valg af revisorsuppleant.

  På valg:                                  P.t. ubesatte
   
 10. Evt.

 

Info: Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 7 dage før generalforsamlingen.

Forslag 1

 • § 6.  Klubbens daglige ledelse varetages af bestyrelsen, der består af 5 medlemmer. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, således, at 3 afgår på lige år og 2 afgår på ulige år. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Formand og den økonomiansvarlige skal være myndige. Bestyrelsen repræsenterer klubben i alle forhold og dens på lovlige måde vedtagne beslutninger. Bestyrelses suppleanter vælges for 1 år. Bestyrelsen er bemyndiget til at antage medlemmer til besættelse af ledige suppleantposter mellem to generalforsamlinger. De to revisorer vælges for 2 år ad gangen, således at 1 afgår på lige år, og 1 afgår på ulige år.
 • §8.  Den økonomiansvarlige har ansvaret for klubbens økonomi herunder regnskabsaflæggelse og bogføring. Klubbens revisor kan til enhver tid forlange at få regnskabet og kassebeholdningen forevist.

           til

 • § 6.  Klubbens daglige ledelse varetages af bestyrelsen, der består af 5 medlemmer. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, således, at 3 afgår på lige år og 2 afgår på ulige år. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Formand og Kassereren skal være myndige. Bestyrelsen repræsenterer klubben i alle forhold og dens på lovlige måde vedtagne beslutninger. Bestyrelses suppleanter vælges for 1 år. Bestyrelsen er bemyndiget til at antage medlemmer til besættelse af ledige suppleantposter mellem to generalforsamlinger. De to revisorer vælges for 2 år ad gangen, således at 1 afgår på lige år, og 1 afgår på ulige år.
 • § 8. Kassereren har ansvaret for klubbens økonomi herunder regnskabsaflæggelse og bogføring. Klubbens revisor kan til enhver tid forlange at få regnskabet og kassebeholdningen forevist.

Tilmeldingsfrist:

4. oktober 2019 kl. 18:00
Tilmeldingsfristen er overskredet